Sandpainting uitleg

Een sandpainting is een verbinding met moeder aarde. Je denkt aan een probleem of een doel dat je wil bereiken. Dan raap je in de natuur een paar stokjes,en/of dennenappel en/of bladeren en ander brandbaar materiaal bij mekaar. Je hebt ook minstens 7 stenen nodig ter grootte van ongeveer 3 cm doorsnede, die je bijvoorbeeld opraapt tijdens een wandeling.
Je kiest een plek bij een boom je opent de heilige ruimte en je trekt met een stokje lijnen van een vierkant of cirkel( plus minus 40cm). Dan denk je aan het probleem/doel waar je wil mee werken en je kiest een stokje en je blaast het gevoel van het probleem/doel in dat stokje, en je legt het in de sandpainting. Je maakt als het ware met het materiaal een symbolische tekening waarin het doel bereikt wordt, of het probleem opgelost wordt. Je vraagt dan aan Pacha Mama de energie van het probleem te transformeren. Hetzelfde doe je met het doel, maar dan vraag je aan Pacha Mama energie te geven om het doel te helpen bereiken. Je neemt afscheid en laat Pacha Mama haar werk doen. Je kan regelmatig eens gaan kijken, en soms verandert de ligging van de stokjes , of verdwijnt er eentje of komt er eentje bij door de wind, door een vogel, door een eekhoorntje..... Deze veranderingen hebben een betekenis die jij zal begrijpen. De sandpainting blijft liggen zolang de opleiding duurt. Voor de laatste dag van de opleiding gaan we het materiaal ophalen en geven het brandbaar materiaal respectvol aan het vuur, voor verdere transformatie en om het terug te geven aan het licht. Met de stenen maken we een Mesa. (dit is een medicijnbundel die je gebruikt voor healingen)

We beginnen met het kiezen van het materiaal voor de afbakening. Over elke stap wordt nagedacht. Je kan kiezen voor bladeren, takjes, schelpen,... Je kan kiezen omwille van de betekenis bijvoorbeeld: De wilg is de boom voor emotioneel helen. Een bijzondere relatie therapeut. De wilg is ook medicinaal! Een natuurlijke aspirine!                                                                     Je kan de wilgen twijgjes ook vlechten. Vlechten kan iets symbolisch zijn                                                                                        De eerste streng/vlecht staat voor onszelf. We zetten onszelf op de eerste plaats. Waar staan we nu in het leven?Wat willen we nog bereiken? Welk doel willen we via deze sandpainting bereiken? Tijdens het vlechten keren we naar binnen in onszelf.                                                                                De 2de streng/vlecht zou kunnen staan voor die 7 generaties voor ons: Onze ouders. Onze grootouders. Onze overgrootouders enzovoorts, tot 7 generaties voor ons. Wie we zijn en wat we zijn komt deels door hen, zonder hen waren we niet geboren. Ze hebben de paden die we tot nu toe hebben bewandeld voor een groot deel gemaakt. Via deze vlecht kunnen we weer meer verbinding maken. De tijd is gekomen om te helen en weer contact te maken met onze voorouders.                                                                                                                           De 3de streng/vlecht zou kunnen staan voor onze kinderen, onze kleinkinderen, onze achterkleinkinderen, ook die kinderen die nog geboren moeten worden. Wat we doen of niet doen heeft consequenties voor hen. We staan stil bij onze wortels en wensen hen het beste.                                                                                                  De 4de streng/vlecht zou kunnen staan voor 1 van de heilige leringen...Liefde, Respect, Eerlijkheid, Moed, Wijsheid, Waarheid en Nederigheid,....... De eerste 2 wil ik als voorbeeld invullen, maar het is beter zelf de inhoud te bepalen van de heilige lering die bij jou past.1. Liefde: onvoorwaardelijke liefde zonder grenzen of voorwaarden die begint met van jezelf houden.2. Respect: eerbied voor de gevoelens, wensen, rechten of tradities van anderen.

Je kan er bij het leggen van jouw "eerste steen" iets bijzonders van maken,
zoals bij de eerste steenlegging door de koning.
Hier een voorbeeld:
Steen, steen Munay steen.
Ik vouw mijn handenom je heen.
Munay-Ki
Maak dat ik de oplossing zie.
Ik sluit mijn ogen, fluister zacht
"Geef me van jouw toverkracht".
Steen, steen, Munay steen.
Jij en ik zijn één.

Maak zelf je eigen tekst, eigen ceremonie, eigen ritueel voor het leggen van jouw eerste steen. 


Een sandpainting blijft tussen Munay-ki dag 2 en dag 3 liggen en Pachamama gaat je probleem transformeren en je wens kracht bijzetten. Soms zie je dat er iets weggewaaid is, iets opgegeten door een vogel, iets open gebeten is door een knaagdier. Soms komt er ook iets bij: bloemetjes of vruchtjes van een struik of boom erboven die in je sandpainting vallen, pluimpjes,...of vb. berkenkatjes.. Berk staat symbool voor het nieuwe, nieuwe inzichten. Een heel goed teken dus. Het komt ook vaak voor dat er een plantje begint te groeien in je sandpainting. Wat er ook aan veranderingen gebeurd, de maker van de sandpainting begrijpt de boodschap wel.

Als we in de Munay-Ki opleiding een sandpainting maken dan gaan achteraf de stenen in de Mesa en het brandbare materiaal in de Despacho.


Feedback over een sandpainting:

Weet je wat ik eigenlijk het mooist vond: Als je een doos met mogelijke ingrediënten hebt verzameld, dan maakt het schilderij eigenlijk zichzelf. Ben je in de juiste gemoedstoestand, dan kost het helemaal geen moeite, alles gaat vanzelf. Ook krijgt alles vanzelf een betekenis voor je. Verbinding met de natuur is heerlijk!


Ik heb zelf geen tuin, maar wist direct waar ik mijn sandpainting zou leggen. Ik wandel nu en dan naar die plek. Nu was het een hele tijd geleden. Wat zag ik op de plek in het bosje waar ik mijn sandpainting had gemaakt? Juist, een gloednieuw wijkgezondheidscentrum verscheen daar! Tof he?