Uitgebreide sandpaintings

Sandpaintings kunnen eenvoudig zijn of zeeeeeeeeeeeeeer uitgebreid: 
Deze prachtige volledig uitgewerkte Sandpainting werd gemaakt door: Natacha 

Hier een zeer uitgebreide sandpainting van een cursiste met als titel: O V E R V L O E D.

• Afbakening Beukenblaadjes:

Duurzaamheid, energiek, betrouwbaarheid, vruchtbaarheid, geborgenheid, onbuigzaamheid, de wijsheid van het verleden schenkt inzicht en kracht aan de toekomst, slaat een brug naar het verleden en roept herinneringen op, veiligheid en gelijkheid, bescherming tegen de boze buitenwereld, goede familieband, traditie en verbondenheid, inzicht in je creatieve talenten en laat die naar buiten komen, helpt overleven,

Improvisatietalent, flexibele geest die altijd op het juiste moment de juiste beslissing neemt of de juiste woorden weet te zeggen, recht op het doel af, niet laten tegenhouden om doel te bereiken, dorre beukenblaadjes staan ook bekend als 'heksengeld', waarmee heksen bepaalde diensten betaalden.

• Stenen (intentie inblazen):

1. Eerste steen vraag aan onderbewuste om de intentie die nodig is om dit doel te bereiken ligt op schoenlappersplant, vijgenblad, hulst met vruchten, spar, olifantspoot, geode, lavasteen, steen bloedaders, witte steen met stuk af, kleine roze steen, salie, dromenvanger, tropische vruchten (zie verder)

2. Zuiden: ° Slang (Sacha Mama) > persoonlijke verleden afschudden & primaire levenskracht terugvinden (vereniging & schepping), genezing, loslaten en onthechten, slang toont aller diepste plekken in onszelf en ons onderbewuste

3. Westen ° Jaguar (Otorongo) > vernieuwing en transformatie, overspringen naar wie we worden en niet in oude patronen vervallen, transformatie zware energie (woede, angst, verdriet), verbinding met alle levende wezens

4. Noorden ° Kolibrie (Sewar Kintin) > moed om eigen reis te maken die ons terugbrengt naar de bron, innerlijke vrede en vreugde, moed en begeleiding om problemen van tijd, geld en kennis te overwinnen, wijsheid vorige generaties, diepste dromen en wensen, vertrouwen op intuïtie

5. Oosten ° Eagle/Condor (Apuchin) > eigen vleugels uitslaan en hoger vliegen, situatie vanop een afstand bekijken om verbanden te zien, lotsbestemming: wie we op zielsniveau willen zijn, kijken met de ogen van het hart, verbonden in eenheid, aantrekken en manifesteren wat je wilt bereiken in dit leven

6. Centraal ° 'Olifantspoot' ° Mijn doel bereiken met de kracht van de olifant, tegelijk met kracht én gevoeligheid (sterk, imponerend, sociaal en intelligent, goed geheugen, spiritueel weten en stabiliteit)

7. Lavasteen ° Vergroot wilskracht, geeft moed en maakt sterk en volhardend, zet aan tot handelen op een rustige en weloverwogen manier, geeft doorzettingsvermogen, aardt en voert overtollige energie af, vergroot persoonlijke kracht op een gebalanceerde, zachte manier

8. Geode: witte steen, binnenin zwart > kracht om niet enkel buitenkant of uiterlijke te zien, maar ook binnenin, dat wat verstopt is, niet gezien of gezegd mag, andere kant van dingen, diepere betekenis

9. Steen met bloedaders, heliotroopachtig > doorzetten ook al doet het pijn, kost het moeite, bloed, zweet en tranen

10. Rozenkwarts hartvorm > onvoorwaardelijke liefde en oneindige vrede, evenwicht op lichamelijk en psychisch vlak

11. Hematieten > aardend en beschermend, harmoniseert lichaam, ziel en geest, tijdens reizen buiten het lichaam beschermt het de ziel en leidt die weer terug in het lichaam, lost negativisme op en voorkomt dat negatieve energieën de aura binnendringen, herstelt vrede en harmonie voor het lichaam, vergroot het zelfrespect en de overlevingsdrang, versterkt de wilskracht en de betrouwbaarheid en geeft zelfvertrouwen, heft zelfbeperkingen op, vestigt aandacht op de onvervulde verlangens die de stuwkracht van het leven vormen

12. Wit steentje met stuk af > het is mooi zoals het is, niks hoeft perfect te zijn

13. Klein zachtroze steentje > zachtheid, mildheid

• Richting naar doel

1. Tak rode kornoelje (Cornus alba 'Sibirica') > duidelijk concentratiepunt, bescherming, wensen

2. Tak hulst > moedige goede wil, bescherming (van het huis) tegen alle negatieve vibraties, spiritualiteit, boom voor geld en materiele winst

3. Halm lavendel > rustgevend, antiseptisch, pijnstillend, heft neerslachtigheid op en zorgt voor evenwicht, diepere meditatie, evenwicht scheppend, harmoniserend, maakt makkelijker om spiritualiteit te integreren in het leven van alledag, leert dat onze nederigste daden heilig en waardevol zijn, zuiveren van negatieve energieën, geluk, vrede, lang leven, zuivering

• Bladeren/Naalden

1. Klimop > blijvende gehechtheid, verschaft goddelijke vermogens: helderziendheid en profetie, heksen herkennen, bescherming tegen dronkenschap, omhelzende liefde (valkuil verstikking), zuiveren van de hersenen, blijft groen, bloeit in de winter, groeit tegen andere planten op en kan van gedaante veranderen

2. Schoenlappersplant (Bergenia) in verschillende kleurschakeringen > stevig als leer, nadenken over keuzes om vergissingen van verleden te vermijden, meer focus, discipline, doorzetten om kennis te ontwikkelen en spiritueler leven, authentieker naar anderen toe, eigen ideeën en levensdesign vertrouwen, intrinsieke skills ontwikkelen

3. Spar > boom van geboorte, de terugkeer van het licht en nieuw begin, de levenscyclus

4. Vijgenboom > boom van wijsheid, creativiteit en schepping, vruchtbaarheid, harmonie en evenwicht, kuisheid en eerbaarheid

5. Wonderboom (Ricinis Communis) > groeit wonderlijk snel, transformeert van dieppaars naar donkergroen

6. Witte abeel (Populus Alba, zilverpopulier, wilgenfamilie) > bladeren voor groen en achter wit (twee kanten aan alles zien): blad keert zich aan het begin van de zomer (21 juni) van de groene zijde om naar de witte zijde (plotse ommekeer), band met onderwereld, herinneringen en verleden tijd, gewijd aan Persephone, godin van de wedergeboorte

• Bloemen

1. Skimmia > kan parasieten bestrijden, niet te veel zon, ziet er anders uit in elk seizoen

2. Lavendel > rustgevend, antiseptisch, pijnstillend, heft neerslachtigheid op en zorgt voor evenwicht, diepere meditatie, evenwicht scheppend, harmoniserend, maakt makkelijker om spiritualiteit te integreren in het leven van alledag, leert dat onze nederigste daden heilig en waardevol zijn, zuiveren van negatieve energieën, geluk, vrede, lang leven, zuivering

3. Rododendron > overvloedige schoonheid, kracht, vasthoudendheid en vastberadenheid om in moeilijke tijden overeind te blijven, reinigende en beschermende kracht

4. Verbena (ijzerhard) > scheppingskracht, uitdrukken, verzorgen energiedegelijkheid, grondigheid, ontroering, verzoening en liefde, Aphrodite, Godin Isis, rol bij oorlogs - en vredesbeslissingen, verbonden met de God Diu

5. Vlinderstruik (Buddleia) > barrierebreker, hoop, vrijheid, vlinder - transformatie

6. Roos > liefde, harmonie, creativiteit, geluk, vergroot psychische krachten, bescherming, genezing chakra, betovering, rozenblaadjes vergroten psychische krachten.

• Vruchten & Zaden

1. Wonderboom zaaddozen > rood, passie, bescherming, ricine - olie tegen een eindeloze reeks aandoeningen, zuiverend, voedend, harmoniserend voor geest en lichaam - te veel is giftig

2. Appel van klein naar groot > volmaaktheid, succesvolle afsluiting, vruchtbaarheid, liefde, verbondenheid tussen mens en natuur, genezing, overvloed, liefde en leed zijn vaak de basis van een nieuw begin, appeltje voor de dorst, ontembare kracht, eeuwige jeugd, onsterfelijkheid, optimisme, helpt gevoelens en emoties interpreteren, omgaan met zowel je negatieve als positieve kanten

3. Tropische zaden, vrucht en schil > nieuwe mogelijkheden geboren laten worden

4. Hulst vruchten > de vruchten plukken van moedige goede wil, bescherming (van het huis) tegen alle negatieve vibraties, spiritualiteit, boom voor geld en materiele winst

5. Kaneel > spiritualiteit, succes, genezende krachten, psychische kracht, geld, liefde en passie

6. Lotuswortel> Goddelijke bewustzijn, bescherming, openend, spiritueel

7. Judas oor (zwarte paddenstoel) > oren en keel, luisteren en spreken, vruchtbaarheid zowel fysiek als

qua ideeën, groeit altijd op de vlier (mogelijkheid om andere dimensies te zien, vergroot het doorzicht, een sprookjesboom, absorbeert persoonlijke negativiteit)

• Kruiden

Salie > aspiratie voor spiritualiteit, helderheid, reiniging, harmonie, bewustzijn, heling, genezing, bescherming, doet wensen uitkomen, verbetert het geheugen, wijsheid, lang leven

• Andere

1. Sandalwood stokjes > spiritualiteit, meditatie, wilskracht, heling, hoger zelf, verdrijft negatieve vibraties, contact met beschermengelen, genezing, bescherming

2. Mos > bescherming, moederliefde, geluk, geld en rijkdom

3. Dromenvanger> houdt slechte dromen tegen en laat goede dromen door

4. Hart van kaarsenvet > liefde, vriendschap, open mind/hart, ontspanning, vrouwelijkheid

5. Schelpjes > het goddelijke, het scheppende, nieuw leven

6. Wit zand > reinheid